Saels Halen, 2-etage stal 2x25000 kuikens

Reventa montageframeAfzuiging 2de etageAfzuiging 1ste etageHeat X water/lucht warmtewisselaarChore Time C2+ Shallow voerpan

Vleeskuiken etage-stal in Halen

De familie Saels uit Halen nam onlangs een nieuw vleeskuikenbedrijf in dienst.  Wegens plaatsgebrek werd er gekozen voor een energiezuinige 2-etage stal voor 2 x 25.000 vleeskuikens.

Ontwerp en uitvoering van dit project werd gedaan samen met Droeshaut uit Achel

De nieuwe etage-stal heeft een netto hoogte van 3,5 m op de beneden etage en 2,5 m op de boven etage.  Na een eerste geurstudie bij een uitvoering met klassieke lengte ventilatie, leek het erop dat de uitbreiding nooit plaats zou vinden.  De bijkomende geurhinder bleek te hoog.  Op een tijdsspanne van enkele weken werd, samen met een Duitse relatie, een concept uitgewerkt met Reventa uitlaatkokers en een aparte afzuiging en ventilatie per afdeling.  Het emissiepunt werd op deze manier verhoogd tot 13m en de bijkomende geurhinder werd volgens een nieuwe studie beperkt tot quasi nihil.

Voor de verwarming werd gekozen voor de HEAT X water/lucht warmtewisselaars.  Het warm water voor deze heaters wordt voorzien door een steenkoolinstallatie. Ook dit draagt bij aan het lage energieverbruik voor deze uitbreiding.

Als voerpan wordt de C2+ Shallow pan van Chore-Time gebruikt.  Om een droger strooisel te behouden werd er gekozen voor een Impex drinknippelsysteem met drip-cups.