Andere sectoren

Ook stalautomatisering voor andere landbouwsectoren

Aanvullend op onze drie hoofdsectoren (pluimvee, varkens en rundvee) kunt u ons ook inschakelen voor andere stalautomatiseringsprojecten. Zo realiseerden wij al opdrachten voor landbouwbedrijven die zich specialiseren in kalkoenen, eenden, fazanten, geiten,…

 

Transportsystemen voor granulaten en poeders

Onze expertise in transportsystemen voor landbouwbedrijven is ook flexibel toepasbaar in andere industriële sectoren. Via zusterbedrijf ACSB leveren wij maatwerk voor elke opdrachtgever die een geautomatiseerd transport beoogt van granulaten of poeders.