Watersmering Arbo pompen

Een ARBO-pomp is uitgerust met een labyrint. Dit Labyrint is gevoelig voor ophopingen van zouten en vuil. Daarom is het heel belangrijk regelmatig het labyrint afdichting zuiver te spoelen met Water. Dit vergroot de levensduur van de pomp.

In dit document staat beschreven hoe de as spoeling uitgevoerd dient te worden