Home

Totaalprojecten voor stalautomatisering

Droeshaut specialiseert zich al meer dan veertig jaar in stalautomatisering  voor pluimveebedrijven, varkensbedrijven, en aanverwante landbouwsectoren. Via een volledige elektrotechnische inrichting met slimme automatisatie verminderen we uw bedrijfskost, besparen we u kostelijke arbeidsuren en verlagen we uw energiefactuur.

Met de modernste luchtbehandelingstechnieken garanderen we dat uw landbouwbedrijf voldoet aan de strengste emissie- en geurnormen.  Onze grote kracht schuilt in de expertise voor totaalprojecten en de betrouwbare naservice.

Pluimvee

Wij automatiseren uw pluimveehouderij, vanaf de voederopslag en - toevoer over eventuele panlijnen, rantsoeneersystemen, drinkwatervoorziening, elektriciteit en verlichting tot en met de klimatisatie en luchtnabehandeling.

 

Meer over onze totaalservice voor pluimveehouderijen

 

Varkens

Vertrouw ons de volledige stalautomatisering en elektrotechnische inrichting van uw varkenshouderij toe. Wij installeren voederopslagsilo’s en -tanks, voedermengkeukens en voederverdeel-
systemen. Ook voor de nodige ventilatie en luchtnabehandeling kunt u op ons rekenen.

Meer over onze totaalservice voor varkensbedrijven  

 

Rundvee

Wij voorzien rundveestallen van voederopslag- en voedertransportsystemen, verlichting en ventilatietechnieken. 

 

   

  

Meer over onze diensten voor rundveebedrijven